Фондация

Мисията на фондация "Дома Арт" е да осъществява стойностни проекти, като увлича повече публика към културата, изкуството, градската архитектура и развитие, да провокира културен обмен и взаимодействие между местни и чуждестранни автори. Фондацията подкрепя творци от цял свят и създава възможности за развитието на изкуството и културата. Сред основните цели на "Дома Арт" е подпомагането на талантливи творци да натрупат опит и контакти в международна среда и да достигнат до световния пазар на изкуство, посредством разнообразни събития като иложби, семинари, фестивали, конференции, дискусионни форуми, интерактивни презентации, създаване на условия за комуникация на града със средствата на изкуството и културата, развиване на платформа за съвременно изкуство и култура. Част от тази идея е и подпомагането на конкурентноспособността на София като Европейска столица на културата през 2019 г.

Основният проект на фондацията е за културен и образователен обмен с избрана държава гост. Първата избрана държава е Южна Корея, чието съвременно изкуство ще бъде представено в рамките на фестивала DOMA 2013 - Пулсът на Южна Корея. През първата фаза на фестивала изявени художници и творци от държавата във фокус се представят в България, а през втората - български млади автори и утвърдени творци заминават за държавата партньор.

Освен този проект, фондацията ще инициира и подкрепя и други инициативи като осигуряване на по-добра мобилност на хората, интересуващи се от изкуство, посредством проект за денонощен градски транспорт, облагородяване на средата и пространствата около метростанциите и други инициативи, свързани с града и по-красивото ни бъдеще.